Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

0
174

Xem kế hoạch