SINH HOẠT CHÍNH TRỊ

0
215

SINH HOẠT CHÍNH TRỊ

Sáng ngày 11/6/2021 BCH Đoàn Trường – Hội sinh viên Trường CĐCĐ Sóc Trăng tổ chức sinh hoạt chính trị Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ( 5/6/1911 – 5/6/2021) tại đơn vị.

Qua buổi sinh hoạt, các ĐVTN, Hội viên đã hiểu rõ hơn về động lực, tinh thần đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Càng khẳng định con đường cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” là hoàn toàn đúng đắn và sáng tạo.

Từ đó, thôi thúc mỗi đoàn viên nỗ lực trau dồi kiến thức, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động thực tiễn trong công việc lẫn đời sống, có thể áp dụng vào những công việc rất cụ thể hàng ngày trong học tập, lao động, công tác, huấn luyện,…