Thông báo v/v tổ chức cuộc thi “Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

0
138

 

Tải đơn đăng ký, logo

Phụ lục bộ nhận diện thương hiệu