Trường CĐCĐ Sóc Trăng triển khai tập huấn sử dụng Hệ thống Quản lý Văn bản và Điều hành

0
98

Nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng và từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành trong chỉ đạo hoạt động củaTrường CĐCĐ Sóc Trăng, ngày 09/6/2021, Nhà trường  tổ chức triển khai tập huấn  sử dụng Hệ thống Quản lý Văn bản và Điều hành. Tham dự buổi tập huấn có trưởng phó các đơn vị trong toàn Trường và chuyên viên làm công tác văn phòng, văn thư ở một số đơn vị.

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành là phần mềm chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý văn bản và điều hành điện tử đáp ứng nhanh chóng, chính xác, kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của các cơ quan, tổ chức. Phần mềm có nhiều chức năng quan trọng, đặc biệt là chức năng về xử lý văn bản đi, đến, văn bản nội bộ; điều hành; hồ sơ công việc; lịch công tác; lấy ý kiến; công cụ hỗ trợ tích hợp chữ ký số theo quy định tại NĐ 30/2020/NĐ CP; thống kê báo cáo…

Tại buổi tập huấn các chuyên viên kỹ thuật của VNPT Sóc Trăng và Trung tâm CNTT và Truyền thông (Sở TT&TT) đã giới thiệu tổng thể hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc, đồng thời hướng dẫn cán bộ Nhà trường nắm được quy trình xử lý văn bản; thực hành các thao tác gửi văn bản; gửi, nhận thông tin điều hành và quản lý công việc qua hệ thống phần mềm. Đây là hệ thống phần mềm có nhiều ưu điểm như: tiết kiệm thời gian; khả năng bảo mật cao, giúp người sử dụng làm việc mọi lúc, mọi nơi trên Laptop, Ipad, điện thoại thông minh; có thể thông báo văn bản, công việc đến qua tin nhắn, thư điện tử và phù hợp với các quy trình lưu chuyển văn bản khác nhau

Việc ứng dụng CNTT trong quản lý sẽ giúp Nhà trường nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, giúp tiết kiệm thời gian, nhân lực, tạo lập môi trường giao tiếp điện tử, giảm thiểu thời gian xử lý văn bản, giấy tờ, giúp lưu trữ hồ sơ văn bản một cách khoa học và có trình tự, dễ dàng tìm kiếm; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, từ đó nâng cao năng suất lao động, giảm thời gian tác nghiệp và chi phí hoạt động của đơn vị. Nhà trường yêu cầu mỗi cán bộ phải sử dụng thành thạo phần mềm để nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách và các quy định của Trường.

M.L