Theo luật GDNN (khoản 5 – Điều 23)

0
160

Các nội dung công khai theo Luật GDNN (Khoản 5 – Điều 23) (cập nhật đến cuối tháng 12/2020)

1. Mục tiêu – sứ mạng của nhà trường (được nêu tại Điều 5 và Điều 6 – Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà Trường ban hành kèm theo Quyết định số 75/QĐ-CĐCĐ ngày 07/5/2020 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Sóc Trăng)

2. Chương trình đào tạo

3. Các điều kiện bảo đảm chất lượng dạy và học (Báo cáo hệ thống ĐBCL, sổ tay đảm bảo chất lượng, danh mục các quy trình, thiết bị, cơ sở vật chất,……)

4. Mức học phí và miễn giảm học phí

5. Kết quả kiểm định chất lượng đào tạo

6. Hệ thống văn bằng, chứng chỉ của cơ sở GDNN

7. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

8. Các biện pháp kiểm tra, giám sát chất lượng đào tạo.