Nhân sự phòng Công tác học sinh, sinh viên và Quản lý thiết bị, vật tư

0
107

STT

Họ và tên

Chức danh, Chức vụ

Số điện thoại

 

Email

1 Diệp Anh HuyPhó Trưởng Phòng phụ trách0918668272 

dahuy@stcc.edu.vn

2Từ Văn Phạm PhúPhó Trưởng Phòng0983059770 

tvpphu@stcc.edu.vn

3Nguyễn Ngọc NghiệpGiảng viên0919204099 

nnnghiep@stcc.edu.vn

4Lâm Minh LýChuyên viên0917801818 

lyminhlam@gmailcom.vn

5Nhâm Gia HiệpGiảng viên0919265133 

hiepnham76@gmail.com

6Hà Minh BằngGiảng viên0869092209 

minhbang0108@gmail.com