Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về quy trình tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

0
98

Tải về Quyết định