Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về quy trình tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

0
114

Tải về Quyết định