Giới thiệu về Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

0
145

Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định số 47-QĐ/TV ngày 23/10/2006 của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân Chính đảng tỉnh Sóc Trăng, nay là Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng.

Tổng số đảng viên trong Đảng bộ hiện nay là 176 đồng chí (chính thức 169, nữ 88; 10 dân tộc Khmer, 12 dân tộc Hoa; 04 là sinh viên). Về trình độ chính trị, có 29 cử nhân/cao cấp, 52 trung cấp. Về trình độ chuyên môn, có 09 tiến sĩ, 01 bác sĩ chuyên khoa II, 106 thạc sĩ, 02 chuyên khoa I, 50 đại học, còn lại là sơ cấp, trung cấp. Đảng bộ có 11 chi bộ trực thuộc gồm:

CB 1 có 16 đảng viên;

CB 2 có 16 đảng viên;

CB 3 có 15 đảng viên;

CB 4 có 21 đảng viên;

CB 5 có 10 đảng viên;

CB 6 có 23 đảng viên;

CB 7 có 17 đảng viên;

CB 8 có 21 đảng viên;

CB 9 có 11 đảng viên;

CB 10 có 09 đảng viên;

CB 11 có 17 đảng viên.