BÁO CÁO HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG NĂM 2020

0
139

BÁO CÁO HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG NĂM 2020

1. GIỚI THIỆU VCƠ SGIÁO DỤC NGHNGHIỆP

1.1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Sóc Trăng được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 2917/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường CĐCĐ Sóc Trăng là một cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), cơ quan chủ quản trực tiếp là UBND tỉnh Sóc Trăng.

Đến ngày 06 tháng 9 năm 2019 Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH có Quyêt định số 1251/QĐ-LĐTBXH về việc sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật Sóc Trăng, Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng, Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng và lấy tên là Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng và bắt đầu đi vào hoạt động cho đến nay.

Công tác tổ chức, xây dựng bộ máy của Nhà trường ngày càng hoàn thiện. Hiện nay, Nhà trường gồm có các đơn vị như sau:

– Các phòng chức năng (06): Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp; Phòng Tuyển sinh và Đào tạo; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng Công tác học sinh, sinh viên và Quản lý thiết bị, vật tư; Phòng Thanh tra – Khảo thí – Kiểm định chất lượng;

– Các khoa (06): Khoa Cơ bản (với 06 bộ môn trực thuộc, gồm: Bộ môn Mác Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bộ môn Khoa học xã hội – Luật – Hành chính, Bộ môn Khoa học Tự nhiên, Bộ môn Giáo dục thể chất; Bộ môn chung, Bộ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh); Khoa Sư phạm (với 04 bộ môn trực thuộc, gồm: Bộ môn Giáo dục Mầm non, Bộ môn Phương pháp dạy học, Bộ môn Năng khiếu và Nghiệp vụ sư phạm, Bộ môn Cơ sở); Khoa Ngoại ngữ và Tiếng Dân tộc thiểu số (với 02 bộ môn trực thuộc, gồm:Bộ môn Tiếng Anh, Bộ môn Tiếng Khmer); Khoa Kinh tế (với 02 bộ môn trực thuộc, gồm: Bộ môn Tài chính – Quản trị kinh doanh; Bộ môn Kế toán – Kiểm toán, Bộ môn Công nghệ thông tin); Khoa Văn hóa – Nghệ thuật (với 02 bộ môn trực thuộc, gồm: Bộ môn Âm nhạc, Bộ môn Mỹ thuật, Bộ môn Văn hóa – Du lịch); Khoa Y- Dược (với 02 bộ môn trực thuộc, gồm: Bộ môn Y học cơ sở, Bộ môn Dược, Bộ môn Điều dưỡng, Bộ môn Bà mẹ – Trẻ em).

– Các trung tâm (03): Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học; Trung tâm Liên kết đào tạo, bồi dưỡng – Quan hệ doanh nghiệp; Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.

– Thư viện.

– Các hội đồng tư vấn cấp trường cấp khoa.

– Các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Chữ Thập đỏ.

Chi tiết tại đây.