Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 – 2025

0
32

Tải về quyết định