Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 – 2025 (sửa đổi, bổ sung)

0
140

Tải về quyết định