Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

0
119

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 27/11/2020, tại Hội trường lớn, Đảng bộ trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015-2020) tới toàn thể Cán bộ, Đảng viên Nhà trường.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Triều – Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng Nhà trường đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, thông tin về những nội dung cô đọng, cơ bản nhất về việc triển khai chương trình hoạt động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV.

Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết, tạo sự tin tưởng, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn Trường; tuyệt đối tin tưởng vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở đó vận dụng kế hoạch thực hiện Nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên và công nhân viên; bám sát chương trình hành động của Nhà trường, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Minh Lý