KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO, TRUYỀN NGHỀ DIỄN VIÊN, NHẠC CÔNG TRONG LĨNH VỰC SÂN KHẤU DÙ KÊ

0
136

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO, TRUYỀN NGHỀ DIỄN VIÊN, NHẠC CÔNG TRONG LĨNH VỰC SÂN KHẤU DÙ KÊ

Với mục đích cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, qua đó thực hiện Kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật sân khấu Dù kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 – 2020, sáng ngày 19/10/2020, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng phối hợp với Đoàn Nghệ thuật Khmer mở lớp đào tạo, truyền nghề diễn viên, nhạc công trong lĩnh vực Sân khấu Dù kê năm 2020.

Ông Sơn Thanh Liêm – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ông Danh Phương – Phó Trưởng Ban Dân tộc cùng đại diện Lãnh đạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, Đoàn Nghệ thuật Khmer, Phòng Khoa giáo – Văn hóa văn nghệ (Ban Tuyên giáo), Trường THPT Dân tộc Nội trú Huỳnh Cương và 20 học viên từ các đoàn nghệ thuật Dù kê và tụ điểm sinh hoạt văn hóa nghệ thuật trong tỉnh.

Trong 02 tháng của khóa học, học viên sẽ được trang bị cho những kiến thức cơ bản nhất về nghệ thuật biểu diễn sân khấu Dù kê, hiểu biết cơ bản về mặt lý luận và thực tiễn đối với lịch sử hình thành và phát triển của sân khấu Dù kê; các đặc trưng cốt lõi về các yếu tố nghệ thuật của loại hình nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ.

Đồng thời, nắm vững bài bản cơ bản nhất về hát, múa, vũ đạo, diễn xuất… trong sân khấu Dù kê. Có khả năng biểu diễn tốt một số vai diễn trong các vở tuồng cổ điển, truyền thống dân tộc và có khả năng sáng tạo các vai diễn trong các vở tuồng đương đại (đối với Diễn viên); có kỹ năng diễn tấu tốt các loại nhạc cụ trong dàn nhạc sân khấu Dù kê (đối với Nhạc công).
BT