Khai mạc tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho Học sinh, Sinh viên năm học 2020-2021

0
108

Khai mạc tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho Học sinh, Sinh viên năm học 2020-2021

Sáng ngày 12/10/2020, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức khai mạc Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa đối với tân sinh viên trúng tuyển tại Hội trường lớn với sự tham dự của Thạc sĩ Nguyễn Văn Tâm – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, Giáo viên chủ nhiệm các lớp. Đặc biệt là sự tham gia đầy đủ của gần 200 tân sinh viên Khóa mới với các ngành Kế toán, Tiếng Anh, Quản trị kinh doanh, Quản trị Văn phòng, Tin học ứng dụng và Giáo dục mầm non.

Tuần học chính trị đầu khoá nằm trong kế hoạch học tập thường niên của Nhà trường nhằm giúp các em tân sinh viên nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân, học sinh, sinh viên thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác học sinh, sinh viên; nhiệm vụ của người học đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo, rèn luyện và trang bị các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng mềm nhằm đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.

Với những nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng của tuần sinh hoạt chính trị đầu khoá, Nhà trường tin tưởng các bạn sinh viên khóa mới sẽ lĩnh hội và thực hiện thật tốt các quy định của Nhà trường, nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện.
Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa bắt đầu từ ngày 12/10/2020 và kết thúc vào ngày 16/10/2020.

ML