DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

0
277
TTTên quy trìnhMã quy trìnhĐơn vị thực hiện
1Quy trình xây dựng quy trìnhQT.01Phòng TT-KT-KĐCL
2Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học, mô – đun/học phầnQT.02
3Quy trình in sao, đóng gói đề thi kết thúc môn học, mô – đun/ học phầnQT.03
4Quy trình làm phách, chấm thi, hồi phách bài thiQT.04
5Quy trình tổ chức thi các môn học, mô – đun/học phần ngoài lịch thi chínhQT.05
6Quy trình thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN tại trườngQT.06
7Quy trình thanh tra các kỳ thi kết thúc môn học, mô – đun/học phầnQT.07
8Quy trình thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạoQT.08
9Quy trình thanh tra, kiểm tra hoạt động chuyên mônQT.09
10Quy trình thực hiện tiến độ đào tạoQT.10Phòng TS&ĐT
11Quy trình tổ chức học lạiQT.11
12Quy trình nhập điểm thi của HSSVQT.12
13Quy trình quản lý điểm học tậpQT.13
14Quy trình bảo lưu kết quả học tậpQT.14
15Quy trình xác nhận văn bằng, chứng chỉQT.15
16Quy trình cấp phát văn bằng, chứng chỉQT.16
17Quy trình Tuyển sinhQT.17
18Quy trình tuyển dụng viên chứcQT.18Phòng TC-HC-TH
19Quy trình bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc TrườngQT.19
20Quy trình bổ nhiệm các chức danh Trưởng, phó Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc (đối với nhân sự tại chỗ) QT.20
21Quy trình bổ nhiệm các chức danh Trưởng, phó Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc (đối với nhân sự từ nơi khác) QT.21
22Quy trình bổ nhiệm các chức danh Trưởng, phó Trưởng bộ phận các đơn vị thuộc và trực thuộc (đối với nhân sự tại chỗ) QT.22
23Quy trình bổ nhiệm các chức danh Trưởng, phó Trưởng bộ phận các đơn vị thuộc và trực thuộc (đối với nhân sự từ nơi khác) QT.23
24Quy trình thu học phíQT.24Phòng KHTC
25Quy trình thanh – quyết toánQT.25
26Quy trình lập kế hoạch tài chính – ngân sáchQT.26
27Quy trình công khai và giám sát hoạt động thu chi tài chínhQT.27
28Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viênQT.28Phòng CT HSSV & QLTBVT
29Quy trình quản lý hồ sơ học sinh, sinh viênQT.29
30Quy trình xét khen thưởng học sinh, sinh viênQT.30
31Quy trình xét kỷ luật học sinh, sinh viênQT.31
32Quy trình xét cấp học bổng khuyến khích học tậpQT.32
33Quy trình giải quyết yêu cầu của học sinh, sinh viênQT.33
34Quy trình sinh hoạt chủ nhiệmQT.34
35Quy trình theo dõi vết học sinh, sinh viênQT.35
36Quy trình sinh hoạt chuyên đề dưới cờ đối với học sinh, sinh viênQT.36
37Quy trình triển khai đề tài NCKH cấp trườngQT.37Phòng NCKH&HTQT
38Quy trình nghiệm thu đề tài NCKH cấp trườngQT.38
39Quy trình quản lý và ứng dụng  kết quả NCKH cấp trườngQT.39
40Quy trình triển khai hoạt động HTQTQT.40
41Quy trình quản lý thư việnQT.41Thư viện
42Quy trình đón tiếp đoàn vàoQT.42Phòng NCKH&HTQT
43Quy trình tiếp nhận người nước ngoài làm việc tại trườngQT.43
44Quy trình đoàn raQT.44
45Quy trình tổ chức thực tập tại cơ sở của GVQT.45Khoa Kinh tế
46Quy trình tổ chức thực tập nghề nghiệp cho HSSVQT.46TT.UDKHKT&CGCN
47Quy trình tổ chức làm khóa luận tốt nghiệp cho HSSVQT.47
48Quy trình quan hệ doanh nghiệpQT.48TT.LKĐTBD&QHDN
49Quy trình tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạoQT.49Phòng NCKH&HTQT

 

50Quy trình tổ chức hội nghị/hội thảo khoa họcQT.50
51Quy trình đề nghị cung cấp VPP/phô tô tài liệu phục vụ hoạt động NCKHQT.51
52Quy trình thanh toán lương và các khoản trích theo lươngQT.52Phòng KHTC

 

 

 

 

Khoa Cơ bản

 

Phòng TS&ĐT

Phòng TC-HC-TH

53Quy trình thanh toán làm thêm giờQT.53
54Quy trình tạm ứngQT.54
55Quy trình thanh toán tạm ứngQT.55
57

58

59

60

 

63

64

66

Quy trình sữa chữa máy móc thiết bị

Quy trình mượn và trả dụng cụ thể dục thể thao

Quy trình quản lý dụng cụ thể dục thể thao

Quy trình XD, TĐ các CTĐT ngắn hạn dưới 3 tháng

Quy trình quản lý văn bản đến

Quy trình quản lý văn bản đi

Quy trình quản lý và cấp giấy đi đường

QT.57

QT.58

QT.59

 

QT.60

QT.63

QT.64

QT.66