Họp hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược, Du lịch sinh thái

0
96

Trường CĐCĐ Sóc Trăng:

Họp hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng
nghề Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược, Du lịch sinh thái

Trong 02 ngày 24 và 25/9/2020, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức Thẩm định chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược, Du lịch sinh thái.

Hội đồng thẩm định gồm những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, văn hóa, du lịch; TS. Trịnh Công Lý- Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Sóc Trăng; ông Bùi Đình Công – TP Nghiệp vụ Y, Sở Y tế; Ths. Phạm Thị Bé Lan – Trưởng Khoa Y, Trường CĐ Y tế Trà Vinh; Ths. Lê Văn Biên- TP Đào tạo, Trường CĐ Y tế Trà Vinh; Ths. Trần Thị Hồng Phương – Giảng viên Khoa Y, Trường CĐ Y tế Trà Vinh; DsCKII. Lý Anh Phụng- Trưởng Khoa Dược,Trường CĐ Y tế Trà Vinh; DsCKI. Lê Thị Kim Phượng- Bệnh viện 30/4; Ban Giám hiệu Nhà trường, lãnh đạo các đơn vị và giảng viên của các tổ bộ môn nghề trực tiếp được thẩm định.
Các thành viên Hội đồng đang phát biểu thảo luận tại cuộc họp thẩm định

Các thành viên hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá, phản biện về nội dung quy mô, phân bổ thời gian học… nhằm giúp học viên sau khi đào tạo, tốt nghiệp có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc thực tiễn.
Kết thúc thẩm định, chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược, Du lịch sinh thái của Trường đã được thông qua.
Trong tương lai, chương trình đào tạo của Nhà trường sẽ tiếp tục được hoàn thiện, đảm bảo được nội dung về kiến thức tối thiểu, tính khoa học, hệ thống, thực tiễn và linh hoạt đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động và nhu cầu đầu ra của xã hội.

M.L