Thông báo kết quả thi kết thúc học phần học kỳ 2 – năm học 2019-2020, khối giáo dục nghề nghiệp

0
124

Phòng Tuyển sinh và Đào tạo xin thông báo kết quả thi kết thúc học phần học kỳ 2 – năm học 2019-2020, khối giáo dục nghề nghiệp cụ thể như sau:

Link dowload bảng điểm: https://drive.google.com/file/d/1M_ytBLsBXlMmCr8xz93f68ZOtFlrERxA/view?usp=sharing