Nhân sự Phòng Thanh tra – Khảo thí – Kiểm định chất lượng

0
89
TT Họ và Tên Năm sinh Chức vụ/ Chức danh nghề nghiệp Trình độ Ghi chú
Nam Nữ Chuyên môn Lý luận chính trị QLNN Ngoại ngữ Tin học Nghiệp vụ khác
1 Điền Huỳnh Ngọc Tuyết 11/11/1968 Trưởng phòng; Giảng viên chính ThS. Vi sinh học Cao cấp Lãnh đạo cấp phòng C A
2 Dương Trường Giang 19/5/1983 Phó Trưởng phòng; Giảng viên ThS. QTKD Cao cấp Chuyên viên; Lãnh đạo cấp phòng B1 B
3 Huỳnh Dương Trung Trực 01/01/1983 Giảng viên ThS. Đánh giá, kiểm tra và đo lường trong GD Trung cấp B1 Đại học
4 Nguyễn Thị Như Ngọc 13/01/1983 Giảng viên ThS. Đánh giá, kiểm tra và đo lường trong GD B2 Đại học
5 Nguyễn Bích Như 12/9/1985 Giảng viên ThS. Đánh giá, kiểm tra và đo lường trong GD B A
6 Nguyễn Thị Lệ Trinh 19/3/1992 Viên chức CN. Luật B A