0
212

TB lịch học các lớp ngắn hạn ” Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp” mở tại khu C trường CĐCĐ Sóc Trăng.
– Bồi dưỡng Giáo viên THCS hạng II
– Bồi dưỡng Giáo viên Mần non hạng II
– Bồi dưỡng Giáo viên Mần non hạng III
Bắt đầu học: Ngày 19/7/2020 (Sáng 7h30 – Chiều 13h30)
Địa điểm: Khu C trường CĐCĐ Sóc Trăng (Khu nhà học Tổng hợp Phòng TH-T01; TH-T02; TH-T03).
Chi tiết: Trung tâm Liên kết đào tạo, bồi dưỡng – Quan hệ doanh nghiệp; ĐT: 02993.882.345