0
115


KHAI GIẢNG LỚP “BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP”.
– Bồi dưỡng Giáo viên Tiểu học hạng II
– Bồi dưỡng Giáo viên Tiểu học hạng III
+ Khai giảng: ngày 05/7/2020
+ Địa điểm học: Khu C, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, “Phòng TH-T02 và TH-T03”
Chi tiết: Trung tâm LKĐT, BD – QHDN. ĐT: 02993.882.345