Các Quy chế, Quy định Năm 2020 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

0
502
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
06/QĐ-CĐCĐ13/02/2020Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số quy định quản lý và quy trình thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.
37/QĐ-CĐCĐ07/5/2020Quy định tạm thời về quy trình tổ chức biên soạn, lựa chọn thẩm định giáo trình đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.
75/QĐ-CĐCĐ07/5/2020Quy chế tổ chức và hoạt động tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng