0
1367

I. KHỐI NGÀNH ĐÀO TẠO SƯ PHẠM
* Hệ Cao đẳng: 230 chỉ tiêu.
Ngành: Giáo dục mầm non (hệ chính quy).
……………………………………………………………………………………….
II.HỆ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC VLVH (liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học; Đại học văn bằng 2): 880 chỉ tiêu

…..Các ngành tuyển…..

1. Giáo dục Mầm non (Văn bằng 2); Chỉ tiêu: 50 * Đơn vị liên kết: Trường ĐH Đồng Tháp
* Thời gian tuyển sinh: trong năm 2020.
* Thời gian đào tạo: 2,5 năm.
* Hình thức đào tạo: Văn bằng 2.
* Kinh phí thực hiện: do người học tự đóng góp dưới hình thức học phí.
2. Giáo dục Mầm non (đại học); Chỉ tiêu: 50 * Đơn vị liên kết: Trường ĐH Đồng Tháp
* Thời gian tuyển sinh: trong năm 2020.
* Thời gian đào tạo: 03 năm.
* Hình thức đào tạo: Liên thông từ trình độ Trung cấp lên Đại học.
* Kinh phí thực hiện: do người học tự đóng góp dưới hình thức học phí.
3. Giáo dục Tiểu học (đại học); Chỉ tiêu: 40
4. Giáo dục Mầm non (đại học); Chỉ tiêu: 150 * Đơn vị liên kết: Trường ĐH Đồng Tháp
* Thời gian tuyển sinh: trong năm 2020.
* Thời gian đào tạo: 02 năm.
* Hình thức đào tạo: Liên thông từ trình độ Cao đẳng lên Đại học.
* Kinh phí thực hiện: do người học tự đóng góp dưới hình thức học phí.
5. Giáo dục Tiểu học (đại học); Chỉ tiêu: 100
6. Sư phạm Toán học (đại học); Chỉ tiêu: 40
7. Sư phạm Hóa học (đại học); Chỉ tiêu: 40
8. Sư phạm Sinh học (đại học); Chỉ tiêu: 40
9. Sư phạm Địa lý (đại học); Chỉ tiêu: 40
10. Sư phạm Lịch sử (đại học); Chỉ tiêu: 40
11. Sư phạm Ngữ văn (đại học); Chỉ tiêu: 40
12. Sư phạm Tiếng Anh (đại học); Chỉ tiêu: 40
13. Sư phạm Mỹ thuật (đại học); Chỉ tiêu: 40
14. Sư phạm Âm nhạc (đại học); Chỉ tiêu: 40
15. Sư phạm Tin học (đại học); Chỉ tiêu: 40
16. Giáo dục chính trị (đại học); Chỉ tiêu: 40
17. Giáo dục thể chất (đại học); Chỉ tiêu: 50 * Đơn vị liên kết: Trường Đại học Sư phạm TDTT Thành phố Hồ Chí Minh
* Thời gian tuyển sinh: trong năm 2020.
* Thời gian đào tạo: 02 năm (đối với cao đẳng), 03 năm (đối với trung cấp).
* Hình thức đào tạo: Liên thông từ trình độ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học.
* Kinh phí thực hiện: do người học tự đóng góp dưới hình thức học phí.
312-Thông-báo-tuyển-sinh