DANH MỤC

 ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG, SÁNG KIẾN ĐÃ NGHIỆM THU NĂM 2019

 

  1. ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG 
STT Tên đề tài Chủ nhiệm
01 Đo lường mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng (Trường hợp khoa Kinh tế) * Chủ nhiệm:

– Trương Thị Cẩm Tú

– Nguyễn Thị Thoa

* CBPH:

– Trần Minh Khiêm

– Đỗ T Hoàng Phương

02 Xây dựng hệ thống đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa Phòng Đào tạo và Phòng Kế hoạch Tài chính (áp dụng trong việc quản lý học phí của học sinh sinh viên, quản lý định mức giảng dạy của viên chức tại Trường)” * Chủ nhiệm:

– Vũ Thị Thúy Vi

– Lý Quý Niệm

* CBPH:

– Trương Ngọc Phụng.

– Lý Kim Thó.

– Lê Hoàng Oanh.

– Mã Trường Thành.

03 “Xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng” * Chủ nhiệm:

Mã Trường Thành

* CBPH:

– Trương Ngọc Phụng

– Vũ Thị Thúy Vi

– Lý Quý Niệm

– Lý Kim Thó

-Lê Hoàng Oanh.

04 Xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác chủ nhiệm lớp tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng” * Đồng chủ nhiệm:

-Vũ Thị Thúy Vi

– Lý Quý Niệm

– Lý Kim Thó

– Lê Hoàng Oanh

– Mã Trường Thành

05 Phân tích hiệu quả kinh tế của cây hành tím huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng * Chủ nhiệm:

Lê Thị Chi

06 Đánh giá khả năng kháng đỗ ngã của 10 dòng lúa nếp lai qua khảo sát lóng thân * Chủ nhiệm:

Nguyễn Thị Thuở

07 Chiến lược phát triển trường CĐCĐ Sóc Trăng giai đoạn 2015-2020 định hướng đến năm 2030 * Chủ nhiệm:

Nguyễn Văn Triều

* CBPH:

–   Đoàn Thiện Tài

– Trần Quốc Thắng

 

  1. SÁNG KIẾN 
STT Tên sáng kiến Chủ nhiệm
01 Giải pháp nâng cao chất lượng câu hỏi thi, bộ đề thi tại trường CĐCĐ ST * Đồng Chủ nhiệm:

Dương Trường Giang

Nguyễn Khánh Hùng

 

02 Cải tiến kỹ thuật hệ thống cung cấp nước sinh hoạt từ cơ chế bơm nước trực tiếp bằng máy bơm điện sang cơ chế bán tự động tại khu C trường CĐCĐ Sóc Trăng * Đồng chủ nhiệm:

– Nguyễn Văn Hào

– Lê Thanh Phong

 

 

03 Thực hiện tiêu bản xương gia cầm giai đoạn trưởng thành * Chủ nhiệm:

Phan Mộng Thu

* CBPH:

Phan Thị Trang

 

NCKH năm 2019