KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020- TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG

0
209
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
35/KH-CĐCĐ 21/01/2020 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020.
94/KH-CĐCĐ 21/02/2020 Kế hoạch kiểm tra công tác  cải cách hành chính năm 2020 và thực hiện Chỉ thị Số 10/CT-CTUBND ngày 28/12/2012 của Chỉ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
 95/KH-CĐCĐ  21/02/2020  Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020 Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.