TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG TỔ CHỨC TRỰC TUYẾN XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LỚP CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ

0
387

Ngày 13/03/2020 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, Trường Đại học Trà Vinh phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng tổ chức xét duyệt, đánh giá tên đề tài và đề cương chi tiết bằng hình thức trực tuyến Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, lớp cao học ngành Quản lý Kinh tế.  Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa then chốt, yêu cầu bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ được quy định trong Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; và của Trường Đại học Trà Vinh.

Trong lần xét duyệt, đánh giá tên đề tài và đề cương chi tiết này, có  50 đề tài của học viên được chia thành 02 Hội đồng gồm các nhà khoa học có uy tín trong ngành, lĩnh vực đang đào tạo và tiến hành xét duyệt, đánh giá đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đặt ra. Các học viên đã báo cáo trước Hội đồng về tính cấp thiết (tính mới) và tên đề tài; mục tiêu, đối tượng, phạm vi và phương pháp tiến hành thực hiện nghiên cứu của đề tài; khái quát về kết cấu nội dung nghiên cứu của đề tài,…

Qua phần báo cáo của học viên, Hội đồng (các nhà khoa học) đã đưa ra những ý kiến đóng góp, nhận xét về nội dung, hình thức, phương pháp,… cũng như tận tình hướng dẫn, xác định hướng nghiên cứu, gợi ý một số vấn đề liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến đề tài của từng học viên để họ chuẩn bị, tiếp tục hướng nghiên cứu và hoàn thiện luận văn trong thời gian tới.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan và khoa học tập trung hướng đến chất lượng, tính khả thi của từng đề tài… đã góp phần khẳng định tầm quan trọng, phản ánh chất lượng, hiệu quả của từng đề tài được lựa chọn; cùng với đó đã nêu cao tinh thần độc lập, tính tự chủ và phát huy mạnh mẽ tính sáng tạo, trách nhiệm và thái độ nghiêm túc trong nghiên cứu của từng học viên.

Kết thúc buổi xét duyệt đề tài và đề cương chi tiết Luận văn thạc sĩ, Lớp cao học ngành Quản lý Kinh tế bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, Hội đồng xét duyệt đề tài và đề cương chi tiết Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Trà Vinh đã thống nhất thông qua 50/50 đề tài và đề cương chi tiết của học viên đã báo cáo.

 M.L