CÁC KẾ HOẠCH NĂM 2020 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG

0
297
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
75/KH-CĐCĐ 11/02/2020 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.
81/KH-CĐCĐ 10/02/2020 Kế hoạch Công tác tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2020.
96/KH-CĐCĐ 21/02/2020 Kế hoạch Triền khai Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 01/10/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Đề án “Phòng chống các loại tội phạm có tổ chức,…” .
104/KH-CĐCĐ 28/02/2020 Kế hoạch Kế hoạch Công tác Văn thư – Lưu trữ năm 2020.
117/KH-CĐCĐ 05/3/2020 Kế hoạch Bảo vệ môi trường năm 2020.
118/KH-CĐCĐ 05/3/2020 Kế hoạch Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2020.
119/KH-CĐCĐ 05/3/2020 Kế hoạch Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông năm 2020.
120/KH-CĐCĐ 05/3/2020 Kế hoạch Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng năm 2020.
185/KH-CĐCĐ 16/4/2020 Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng năm 2020.