Tuyển sinh Liên kết

0
942


Hiện tại TTLKĐT có tuyển 1 số ngành liên kết như sau:
– Luật (4 năm)
– Kế toán (4 năm)
– Luật (VB2)
– Luật (Liên thông)
– Tài chính Ngân hàng (VB2)
– Xây dựng cầu đường (VB2)
Nhận hồ sơ đến hết ngày 20.12.2019
* Chi tiết: Trung tâm Liên kết đào tạo – CĐCĐ Sóc Trăng; ĐT: 02993.882.345

Bình luận bài viết