KHOÁ ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ “KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA”

0
364

Khoá đào tạo quản trị doanh nghiệp chuyên đề “Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa” do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng thực hiện.
Sáng ngày 29/11/2019, tại Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành đã tổ chức khai giảng khoá học. Tham dự lễ khai giảng gồm có: Ông Nguyễn Trọng Luân – phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp kiêm phó giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng, cùng 02 giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng và các học viên tham gia khoá học.
Sau khi khai giảng khoá học, Thạc sĩ Võ Ngọc Hiếu và Thạc sĩ Lưu Thị Thảo Nguyên – thuộc Khoa Kinh tế, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã triển khai chuyên đề “Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa” dành cho đối tượng là Giám đốc, chủ doanh nghiệp, các Trưởng/ Phó các Phòng, Ban, Bộ phận hoặc các nhân viên có nhu cầu nâng cao năng lực của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh/hợp tác xã trên địa bàn huyện Châu Thành.

Từ ngày 29/11 đến 01/12/2019, 02 giảng viên đã truyền tải các nội dung liên quan đến Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa như:
+ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa;
+ Thông tư số 133/2016/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ kế doanh nghiệp nhỏ và vừa;
+ Thông tư số 24/2017/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ kế toán Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã;
+ Thông tư số 132/2017/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ kế cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Cuối khoá học các học viên được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học.
Thông qua khoá học nhằm giúp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể hiểu rõ và áp dụng được các quy định theo thông tư trên, khóa học Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ giúp các nhà quản lý, kế toán trưởng, các cán bộ, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng toàn thể các cá nhân quan tâm đến lĩnh vực kế toán tìm hiểu, áp dụng các phương pháp hạch toán nghiệp vụ kế toán phát sinh; sơ đồ hạch toán kế toán của từng tài khoản kế toán; danh mục và mẫu báo cáo tài chính, mẫu chứng từ kế toán, mẫu sổ kế toán.