Tiếp và làm việc với Tổ chức Princeton tại Châu Á

0
295

Sáng ngày 22/11/2019, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tiếp và làm việc với ông Julian Thomas Peterson – Giám đốc Chương trình của Tổ chức Princeton tại Châu Á đến thăm Trường và  viên tình nguyện của Tổ chức Princeton tại Châu Á đang tham gia giảng dạy tại Trường.Nhà trường đánh giá cao những đóng góp của Bà Haleigh Copley Cunningham – giáo viên tình nguyện của Tổ chức Princeton tại Châu Á trong việc tham gia giảng dạy tiếng Anh và tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Ông Julian Thomas Peterson cám ơn Nhà trường đã tiếp nhận, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất  để  giáo viên tình nguyện  tham gia giảng dạy tiếng Anh và cho các hoạt động của ngoại khóa và hòa nhập với cộng đồng.Đại diện Nhà trường, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn  Tâm cám ơn Ông Julian Thomas Peterson đã đến thăm Trường và gửi lời cảm ơn đến Tổ chức Princeton tại Châu Á vì những đóng góp đối với Nhà Trường trong thời gian qua. Thầy Nguyễn Văn Tâm cũng hy vọng hai bên sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ, sự hợp tác trong những năm tiếp theo giữa Nhà trường với Tổ chức Princeton tại Châu Á./.

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.