HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP VÀ TRIỂN KHAI MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ, HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

0
302

Sáng ngày 15/11/2019, tại Hội trường Cục thuế tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và triển khai một số chính sách mới về giao dịch điện tử, hoá đơn điện tử. Đại diện lãnh đạo Ông Phạm Chí Đô – Cục trưởng Cục thuế tỉnh Sóc Trăng phát biểu khai mạc Hội nghị. Dự hội nghị còn có 01 giảng viên Khoa Kinh tế (Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng) và các đại diện doanh nghiệp, các tổ chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Hội nghị đã triển khai Thông tư 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; Hướng dẫn áp dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax); Triển khai Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2019 của Chính phủ quy định về hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ.

Bên cạnh những nội dung chính của Hội nghị còn có các địa diện VNPT Sóc Trăng; Viettel Sóc Trăng và công ty Cổ phần Misa giới thiệu dịch vụ Hoá đơn điện tử.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp các doanh nghiệp, các tổ chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nắm được kiến thức về thuế điện tử và hoá đơn điện tử và đặc biệt là các giảng viên sẽ trang bị thêm cho sinh viên khoa kinh tế những nội dung mới này trong quá trình học tập tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Lịch hội nghị tại Chi cục thuế Thành phố Sóc Trăng vào ngày 21/11/2019 (sáng và chiều).