Thông báo lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp các lớp CĐ K10; TC K11 và TC K9 (2016-2019) hệ VLVH

0
691

THÔNG BÁO

Tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp các lớp Cao đẳng khóa 10 (2016-2019); Trung cấp khóa 11 (2017-2019) hệ chính quy và trung cấp khóa 9 (2016-2019) hệ VLVH

Căn cứ Kế hoạch đào tạo các lớp cao đẳng khóa 10 (2016-2019); trung cấp khóa 11 (2017-2019) hệ chính quy và trung cấp khóa 9 (2016-2019) hệ VLVH;

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp năm 2019, cụ thể như sau:

– Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/9/2019;

– Địa điểm đăng ký: Phòng Kế hoạch tài chính, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng;

– Lệ phí đăng ký: 200.000đồng/HSSV;

– Thời gian nhận lễ phục: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/9/2019;

– Học sinh, sinh viên tập trung tập dợt: lúc 7 giờ 00, ngày 27/9/2019;

– Thời gian tổ chức lễ: 8 giờ00, ngày 27 tháng 9 năm 2019 (Thứ sáu);

– Địa điểm tổ chức: Hội Trường lớn – Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng;

* Lưu ý:

Học sinh sinh viên khi nhận lễ phục và nhận bằng mang theo phiếu thu đóng lệ phí đăng ký dự lễ, chứng minh nhân dân (không nhận thay);

– Học sinh sinh viên mượn sách Thư viện tỉnh, Thư viện trường phải hoàn trả trước ngày nhận bằng.

Đề nghị tất cả học sinh sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp thực hiện đúng tinh thần thông báo để buổi Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp được thành công tốt đẹp./.

                                                                                           KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                            Nguyễn Văn Triều