NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

0
905

Ngày 05/9/2019 Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức nghiệm thu 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác chủ nhiệm lớp tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng” do ThS. Vũ Thị Thúy Vi, ThS. Lý Quý Niệm, ThS. Lý Kim Thó, ThS. Lê Hoàng Oanh, ThS. Mã Trường Thành, giảng viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ đồng chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng hệ thống ứng dụng nhằm hỗ trợ công tác chủ nhiệm tại Trường nhằm nâng cao hiệu quả quản lý HSSV, như: quản lý thông tin HSSV, tổng hợp nhanh danh sách HSSV tham gia các phong trào và danh sách HSSV được khen thưởng hoặc vi phạm nội quy, hỗ trợ công tác đánh giá rèn luyện,….

Nhóm chủ nhiệm đã xây dựng thành công phần mềm hỗ trợ công tác chủ nhiệm lớp, công tác quản lý học sinh, sinh viên, tạo cầu nối hiệu quả giữa Nhà trường và phụ huynh học sinh, sinh viên. Đề tài hứa hẹn khả năng phát triển và chuyển giao công nghệ ngoài trường.

Phòng QLKH&HTQT