“Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, Sinh viên” năm học 2019-2020

0
991

Sáng ngày 26/8/2019 tại Hội trường lớn, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, Sinh viên” năm học 2019- 2020, mở đầu chuỗi sinh hoạt đầu khóa diễn ra từ ngày 26/8/2019 đến 30/8/2019, nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho HSSV chính quy và tân sinh viên K13 trong năm học đầu tiên tại Trường. Phòng Công tác HSSV là đơn vị được Nhà trường giao chủ trì tổ chức hoạt động này.

Tham dự có thầy Lê Văn Lửa – Phó Hiệu Trưởng; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, giáo viên chủ nhiệm, hơn 300  HSSV các lớp chính quy, trong đó có sự tham gia đầy đủ của hơn 120 tân sinh viên các ngành học, khóa 2019.  

Đây là thời gian để tân sinh viên làm quen, hòa nhập vào môi trường mới, được định hướng về tư tưởng trong quá trình học tập, được phổ biến các quy chế, trang bị kỹ năng cần thiết để hoàn thành chương trình học tốt nhất; đồng thời, các bạn cũng được tiếp cận với cơ cấu tổ chức Nhà trường, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị mà sinh viên có thể sẽ cần hỗ trợ trong suốt quá trình học tập.

“Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, Sinh viên” đầu khóa là khoảng thời gian quan trọng giúp nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên; các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ, chính sách, khen thưởng và kỷ luật sinh viên, vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trong Nhà trường.

Kết quả thu hoạch sau đợt học tập này cũng là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện và xét danh hiệu thi đua cho HSSV năm học 2019 – 2020.

 

 

M.L