Lịch trực phục vụ tại Khu C của Trường từ ngày 22/7/2019 đến 28/7/2019

0
394
Stt Họ và tên Ngày trực Điểm trực Thời gian trực
KHU CƠ BẢN Buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 10 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.
1 Chim Thị Thanh Thủy
ĐT: 0911692293
Các ngày 23 (thứ ba), 25 (thứ năm), 27 (thứ bảy), 28 (chủ nhật)/7/2019 Tầng 2, 3
2 Lý Kiều Trang
ĐT: 0969983811
Các ngày 22 (thứ hai), 24 (thứ tư), 26 (thứ sáu), 27 (thứ bảy), 28 (chủ nhật)/7/2019 Tầng trệt, tầng 1
KHU TỔNG HỢP
1 Bùi Thị Nhiều
ĐT: 0377785146
Các ngày 23 (thứ ba), 25 (thứ năm), 27 (thứ bảy), 28 (chủ nhật)/7/2019 Tầng 1, 2
2 Phạm Thị Kim Ngân
ĐT: 0344970406
Các ngày 22 (thứ hai), 24 (thứ tư), 26 (thứ sáu), 27 (thứ bảy), 28 (chủ nhật)/7/2019 Tầng trệt, tầng 3

Bình luận bài viết