Lịch trực phục vụ tại Khu C của Trường từ ngày 15/7/2019 đến 21/7/2019

Stt Họ và tên Ngày trực Điểm trực Thời gian trực
KHU CƠ BẢN Buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 10 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.
1 Chim Thị Thanh Thủy
ĐT: 0911692293
Các ngày 15 (thứ hai), 17 (thứ tư), 19 (thứ sáu), 20 (thứ bảy), 21 (chủ nhật)/7/2019 Tầng 2, 3
2 Lý Kiều Trang
ĐT: 0969983811
Các ngày 16 (thứ ba), 18 (thứ năm), 20 (thứ bảy), 21 (chủ nhật)/7/2019 Tầng trệt, tầng 1
KHU TỔNG HỢP
1 Bùi Thị Nhiều
ĐT: 0377785146
Các ngày 15 (thứ hai), 17 (thứ tư), 19 (thứ sáu), 20 (thứ bảy), 21 (chủ nhật)/7/2019 Tầng 1, 2
2 Phạm Thị Kim Ngân
ĐT: 0344970406
Các ngày 16 (thứ ba), 18 (thứ năm), 20 (thứ bảy), 21 (chủ nhật)/7/2019 Tầng trệt, tầng 3

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here