Lịch trực bảo vệ tại Khu A, B và Khu C của Trường từ ngày 09/9/2019 đến 15/9/2019

Stt

Họ và tênNgày trực

Thời gian trực

KHU A
1Đỗ Ngọc Loan
ĐT:0968026994
Các ngày 09 (thứ hai), 11 (thứ tư), 13 (thứ sáu), 15 (chủ nhật)/9/2019Từ 6g30 sáng đến 6g30 sáng hôm sau.
2Nguyễn Văn Hào
ĐT:0993983785
Các ngày 10 (thứ ba), 12 (thứ năm), 14 (thứ bảy)/9/2019
KHU B
1Nguyễn Phước Sỹ
ĐT:01695062737
Từ ngày 09/9/2019 đến 15/9/2019Chiều từ 16g30 đến 6g30 sáng hôm sau. Thứ bảy và Chủ nhật trực 24/24
KHU C
1Bùi Văn Bảy
ĐT:0966103490
Các ngày 09 (thứ hai), 11 (thứ tư), 13 (thứ sáu), 15 (chủ nhật)/9/2019Từ 6g30 sáng đến 6g30 sáng hôm sau.
2Phạm Văn Tưởng
ĐT:0345176490
Các ngày 10 (thứ ba), 12 (thứ năm), 14 (thứ bảy)/9/2019