Giới thiệu bộ môn Thủy sản và Phát triển nông thôn

0
463
  1. Giới thiệu về Bộ môn Thủy sản và Phát triển nông thôn

Bộ môn Thủy sản và Phát triển nông thôn được thành lập theo Quyết định số 198/QĐ-CĐCĐ ngày 28/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng về việc thành lập các bộ môn thuộc Khoa Nông nghiệp thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Bộ môn có chức năng tham mưu cho Trưởng khoa và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, học tập, hoạt động nghiên cứu khoa học khoa học và chuyển giao công nghệ,… trong lĩnh vực thủy sản và phát triển nông thôn.

  1. Đào tạo

Hệ chính quy: Trung cấp Nuôi trồng thủy sản

Hệ vừa làm vừa học: Trung cấp Nuôi trồng thủy sản

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

– Đào tạo kỹ thuật viên có trình độ Trung cấp ngành Nuôi trồng thủy sản (Bậc IV), có kiến lý thuyết và thực tế về nuôi trồng thủy sản; Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc; Kiến thức về tin học văn phòng đáp ứng yêu cầu công việc. Người học có thể đưa ra quy trình sản xuất giống, nuôi và phòng tr bệnh trong ao nuôi thủy sản hiệu quả; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của ngành.

– Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, có thể học liên thông ở các bậc cao hơn.

Mục tiêu cụ thể

Kiến thức

– Trình bày được đặc điểm hình thái, sinh lý, phân loại các loài tôm cá và các loài thủy sản có giá trị kinh tế khác.

– Trình bày được phương pháp giải phẫu và chức năng sinh lý của từng tổ chức, từng cơ quan của động vật thủy sản.

– Mô phỏng được quy trình kỹ thuật nuôi các loài thủy sản;

– Khái quát được quy trình kỹ thuật sản xuất giống các loài thủy sản; Các nội dung liên quan đến lựa chọn, nuôi vỗ cá bố mẹ, kích thích cá sinh sản và ương cá giống;

– Xác định được bệnh và phương pháp phòng, trị bệnh thủy sản.

– Nêu được các yêu cầu về sử dụng thuốc và hóa chất trong phòng bệnh và quản lý các yếu tố môi trường, quản lý địch hại cũng như trong thực hiện an toàn sinh học trong nuôi thủy sản.

Kỹ năng

– Sử dụng thành thạo dụng cụ và trang thiết bị trong nuôi trồng thủy sản.

– Thực hiện thành thạo các khâu trong nuôi thủy sản như lựa chọn được địa điểm nuôi, xây dựng được công trình nuôi, lựa chọn và tính toán được thức ăn; quản lý được chất lượng nước trong quá trình nuôi thủy sản.

– Thực hiện thành thạo các khâu trong sản xuất giống thủy sản như lựa chọn được thủy sản bố mẹ; kích thích được thủy sản sinh sản; ương, ấp được ấu trùng thủy sản.

– Chẩn đoán được bệnh thông qua các biểu hiện bệnh lâm sàng của động vật thủy sản.

– Xử lý và chữa được bệnh cho động vật thủy sản.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

– Người học có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức, có sức khỏe, có lương tâm nghề nghiệp, có kỹ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trong cơ sở, công ty nuôi trồng thủy sản.

– Xác định rõ vị trí vai trò của người công dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Có tránh nhiệm cá nhân về công tác an toàn lao động trong  trung tâm, cơ sở nuôi trồng thủy sản.

– Có ý thức bảo vệ của công, bảo vệ môi trường và tài sản tại nơi làm việc.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng trung cấp ngành Nuôi trồng thủy sản (Bậc IV), có thể làm việc tại các vị trí sau:

– Trong khu vực công: làm việc tại các cơ quan, cơ sở chuyên ngành thủy sản, các hợp tác xã, các cơ sở nghiên cứu,….

– Trong khu vực tư: làm việc trong các trang trại và hộ gia đình, các cửa hàng kinh doanh vật tư thủy sản,…

  1. Liên hệ

Trưởng Bộ môn: Trịnh Thanh Nhân

Chuyên ngành: KS. Nuôi trồng Thủy sản

ThS. Phát triển Nông thôn

Email: ttnhan@stcc.edu.vn        ĐT: 0987610490

 

Giảng viên: Huỳnh Thị Hồng Đào

Chuyên ngành: KS. Nuôi trồng Thủy sản

ThS. Phát triển Nông thôn

Email: daocdcd@gmail.com

 

Giảng viên: Mã Tú Châu

Chuyên ngành: KS. Công nghệ thực phẩm

ThS. Văn hóa học

Email: matuchaust81@yahoo.com