Tổ chức hướng dẫn thực tập nghề nghiệp cho Giảng viên

0
519

Vào lúc 14h00 ngày 21/6/2019, tại Hội trường lớn, Ban Giám hiệu Nhà trường đã có buổi làm việc và trao đổi với toàn thể Giảng viên về việc thống nhất, quán triệt Hướng dẫn số 46/HD-CĐCĐ ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng về việc tổ chức thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn đối với Giảng viên Nhà trường  với sự tham dự của TS. Nguyễn Văn Triều – Phó Hiệu trưởng phụ trách, Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể giảng viên thuộc các Khoa.

Giảng viên trực thuộc các Khoa sẽ thực tập tại các doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ quan Nhà nước trên địa bàn Tỉnh Sóc Trăng có công việc phù hợp với chuyên môn của giảng viên trong thời gian khoảng 04 tuần với hình thức tập trung hoặc không tập trung (xen kẽ giữa thời gian thực tập tại doanh nghiệp và thời gian giảng dạy tại Trường). Nội dung các chuyên đề thực tập do giảng viên xác định dựa trên nội dung môn học/mô đun đã được phân công giảng dạy trong năm học.

Hoạt động này nhằm gắn kết với doanh nghiệp, địa phương trong đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhà giáo GDNN. Đây là hoạt động bồi dưỡng thường xuyên, gắn kết giữa lý thuyết dạy học và thực tế lao động, sản xuất; góp phần cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất và rèn luyện kỹ năng trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

M.L