Tổ chức nhân sự

0
553

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ
Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng KHKT&CGCN

HỌ VÀ TÊN

Chuyên môn

Email

Ghi chú

Nguyễn Thị ThuởTS. Khoa học cây trồng

ThS. Công nghệ sinh học

ntthuo@stcc.edu.vnGiám đốc
Tiền Ngọc HânThS. BS. Thú ytnhan@stcc.edu.vnPhó Giám đốc
Trịnh Thanh NhânThS. Phát triển nông thôn

KS. Nuôi trồng thủy sản

ttnhan@stcc.edu.vnĐang học NCS tại Hàn Quốc
Nguyễn Như Tấn PhướcThS. Thú y

KS. Chăn nuôi – Thú y

nntphuoc@stcc.edu.vn
Đỗ Kim TrúcThS. Công nghệ sinh họcdktruc@stcc.edu.vn
Trần Thanh ThắmTS. Công nghệ Hóathanhtham1779@gmail.com