Nghiên cứu ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ

0
415

Nghiên cứu ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ – Hoạt động gắn liền với nhiệm vụ Đào tạo của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng