Thông tin liên hệ

0
382

Thông tin liên hệ:

Hội đồng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

Địa chỉ: Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, số 139, Tỉnh lộ 934, ấp Hòa Mỹ, TT Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 02993 827 028

Bình luận bài viết