Các kế hoạch 2018 – 2019

Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
31/KH-CĐCĐ13/9/2018Kế hoạch năm học 2018 – 2019
33/KH-CĐCĐ17/9/2018Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
35/KH-CĐCĐ15/01/2019Hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019
65/KH-CĐCĐ23/01/2019Thực hiện cải cách hành chính năm 2019
108/KH-CĐCĐ22/02/2019Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
113/KH-CĐCĐ26/02/2019Phòng, chống tham nhũng năm 2019
114/KH-CĐCĐ26/02/2019Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
115/KH-CĐCĐ26/02/2019Công tác an ninh trật tự và an toàn giao thông năm 2019
116/KH-CĐCĐ26/02/2019Bảo vệ môi trường năm 2019
117/KH-CĐCĐ26/02/2019Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng năm 2019
149/KH-CĐCĐ-TTr06/3/2019Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
170/KH-CĐCĐ19/3/2019Đảm bảo chất lượng
228/KH-CĐCĐ10/4/2019Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (bổ sung)
275/KH-CĐCĐ07/5/2019Hiện đại hóa nền hành chính tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
328/KH-CĐCĐ03/6/2019Xây dựng định mức Kinh tế – kỹ thuật về đào tạo