Cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp: Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ

0
214

Trường CĐCĐ Sóc Trăng là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ một phần, chịu chi phối bởi Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here