Các quy chế, quy định 2018 – 2019

Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
55/QĐ-CĐCĐ9/5/2018Quy chế công tác học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
57/QĐ-CĐCĐ18/5/2018Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
134/QĐ-CĐCĐ13/8/2018Quy định về việc thực hiện chào cờ, sinh hoạt chính trị và nội quy trong học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
141/QĐ-CĐCĐ16/8/2018Quy định Tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
156/QĐ-CĐCĐ28/8/2018Quy chế đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ
157/QĐ-CĐCĐ28/8/2018Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
164/QĐ-CĐCĐ06/9/2018Quy chế đánh giá, phân loại viên chức, người lao động tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
176/QĐ-CĐCĐ12/9/2018Quy định về quản lý và quy trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
177/QĐ-CĐCĐ12/9/2018Quy định về Quản lý hoạt động sáng kiến cấp cơ sở tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
218/QĐ-CĐCĐ10/10/2018Công bố bộ thủ tục hành chính tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
243/QĐ-CĐCĐ18/10/2018Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
237/QĐ-CĐCĐ27/10/2018Quy chế thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
248/QĐ-CĐCĐ08/11/2018Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn và lập thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
249/QĐ-CĐCĐ08/11/2018Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
297/QĐ-CĐCĐ27/12/2018Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
55/QĐ-CĐCĐ20/3/2019Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và quy trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
56/QĐ-CĐCĐ20/3/2019Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy định về Quản lý hoạt động sáng kiến cấp cơ sở tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
120/QĐ-CĐCĐ08/5/2019Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019
150/HĐ-CĐCĐ05/6/2019Hướng dẫn trình tự, thủ tục xin đi nước ngoài của cán bộ, viên chức và người lao động tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng