Thông tin liên hệ

0
367

Thông tin liên hệ:

Phòng Công tác học sinh, sinh viên

Địa chỉ: Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, số 400 Lê Hồng Phong, Khóm 5, Phường 3, Tp.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Email: ctct@stcc.edu.vn

Bình luận bài viết