Hoạt động chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

0
531

Nhân dịp chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đã tổ chức trưng bày tại Thư viện và đăng trên website Trường kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên từ năm 2011 đến năm 2018 nhằm phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường.

Hoạt động này không chỉ giới thiệu, nhân rộng và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào công tác giảng dạy và thực tiễn cuộc sống, mà còn góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ giảng viên về vai trò của khoa học công nghệ, khuyến khích tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khích lệ thế hệ trẻ say mê, mạnh dạn tham gia nghiên cứu. Từ đó, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của Trường nói riêng và của tỉnh Sóc Trăng nói chung.