DANH SÁCH TRÍCH NGANG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG, NHIỆM KỲ 2018-2023

0
812
SttHọ và tênNăm sinhChức vụĐơn vị/Cơ quan công tácChức danh
NamNữ
01Nguyễn Văn Triều1975Phó Hiệu trưởngTrường CĐCĐChủ tịch HĐ
02Lê Hoàng ĐiệnGiám ĐốcSở LĐ-TB&XHỦy viên
03Nguyễn Văn Tâm1973Phó Hiệu trưởngTrường CĐCĐỦy viên
04Lê Văn Lửa1960Phó Hiệu trưởngTrường CĐCĐỦy viên
05Nguyễn Thị Thuở1981Trưởng khoaTrường CĐCĐỦy viên
06Nguyễn Khánh Hùng1979Trưởng phòngTrường CĐCĐThư ký
07Bùi Chí Dũng1979Trưởng khoaTrường CĐCĐỦy viên
08Võ Thanh Sang1976Trưởng khoaTrường CĐCĐỦy viên
09Quách Hồng Duyên1984Phó Trưởng phòngTrường CĐCĐỦy viên
10Trần Huỳnh Hồng Biên1986Phó Trưởng phòngTrường CĐCĐỦy viên
11Nguyễn Trần Hoàng Vũ1984Phó Trưởng phòngTrường CĐCĐỦy viên
12Trần Hoàng Uy1982Phó Trưởng phòngTrường CĐCĐỦy viên
13Vũ Thị Thúy Vi1977Giảng viênTrường CĐCĐỦy viên
14Trần Thị Biên Thùy1985Giảng viênTrường CĐCĐỦy viên