Tuyên dương tập thể và cá nhân Trường CĐCĐ Sóc Trăng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

0
604
Chiều ngày 17/5/2019, tại Hội trường lớn Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, BCH Đoàn Khối CCQ Tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Tuyên dương thanh niên tiêu biểu về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.

Nhằm khuyến khích, động viên và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019, BCH Đoàn Khối CCQ Tỉnh Sóc Trăng đã biểu dương, khen thưởng và trao Giấy chứng nhận cho 02 tập thể và 03 cá nhân gồm:

– Tập thể Chi đoàn Cao đẳng Quản trị văn phòng – Khóa 10;

– Tập thể Chi đoàn Cao đẳng Kế toán 2 – Khóa 10;

– SV Cao Thị Kim Tuyền – Chi đoàn Cao đẳng Quản trị văn phòng Khóa 10;

– SV Nguyễn Gia Phú Mỹ – Chi đoàn Cao đẳng Quản trị văn phòng Khóa 10;

– SV Nguyễn Thị Trúc – Chi đoàn Cao đẳng Quản trị kinh doanh Khóa 10.

Dịp này, đ/c Trần Minh Khiêm đại diện BCH Đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã trình bày tham luận “Học tập và làm theo lời Bác thông qua CLB Công tác xã hội”.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai rộng rãi, không chỉ trong đoàn viên, thanh niên mà còn được sự quan tâm của toàn Đảng và cộng đồng xã hội. Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, hoạt động học tập và làm theo Bác đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các cơ sở đoàn và đoàn viên, khơi dậy tinh thần thi đua, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong thực hiện phong trào Đoàn ngày càng vững mạnh, từng bước hình thành thế hệ thanh niên sống có lý tưởng, hoài bão cách mạng.

 M.L