Chương trình đào tạo và tài liệu giảng dạy

0
693

Chương trình đào tạo và tài liệu giảng dạy :

  1. Chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo được thực hiện theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành. Chương trình này được chia thành 3 trình độ, 6 cấp độ bao gồm:

– Trình độ cơ bản (Basic Stage): gồm hai cấp độ A1 và A2.

– Trình độ trung cấp (Intermediate Stage): gồm hai cấp độ B1 và B2

– Trình độ cao cấp (Advanced Stage): gồm hai cấp độ C1 và C2

Tổng thời lượng của chương trình là 1.620 tiết. Mỗi trình độ A, B, C có thời lượng 540 tiết. Mỗi cấp độ A1, A2, B1, B2, C1, C2 có thời lượng 270 tiết.

  1. Tài liệu giảng dạy:

– Trình độ cơ bản (Basic Stage): Sử dụng tài liệu KnowHow opener, KnowHow 1.

– Trình độ trung cấp (Intermediate Stage): Sử dụng tài liệu KnowHow 2, KnowHow 3.

– Trình độ cao cấp (Advanced Stage): Sử dụng tài liệu Headway advanced.

  1. Tài liệu tham khảo:

Tài liệu phục vụ cho dạy và học ngoại ngữ trên thế giới hiện nay rất đa dạng, phong phú và được cập nhật, thay đổi thường xuyên. Tuy nhiên, phần lớn các bộ giáo trình học tiếng Anh đều được thiết kế dựa trên các khung đánh giá trình độ và các chuẩn trình độ được thế giới công nhận rộng rãi, ví dụ như Khung trình độ chung Châu Âu (CEF). Căn cứ vào phần mô tả chi tiết các mục tiêu (objectives) cho mỗi kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết thuộc mỗi trình độ và căn cứ vào các quy định về nội dung kiến thức và kỹ năng cần phải dạy và học ở mỗi cấp độ, người dạy và người học lựa chọn tài liệu nào phù hợp nhất cho khóa học. Trung tâm Ngoại ngữ Tin học đưa ra một ví dụ về tài liệu “New Headway and the Com-mon European Framework” trong đó chỉ rõ mức độ tương đương của các tập giáo trình New Headway với nội dung đào tạo của Khung trình độ chung Châu Âu (CEF).