NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO

0
494

STT Họ và Tên Năm sinh Trình độ Chức vụ
Nam Nữ Chuyên môn Lý luận chính trị
Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Trung cấp Cử nhân Cao cấp Trung cấp
1 Nguyễn Khánh Hùng 1979 Tài nguyên – Môi trường Sư phạm Địa lý x Trưởng phòng
2 Ngô Xuân Nam 1982 Toán Giải tích SP Toán x Phó Trưởng phòng
3 Mã Tú Châu 1981 Văn hóa học CNTP
QTKD
x Giảng viên
4 Âu Hồng Mơ 1993 Đang học Luật Điều dưỡng Nhân viên
5 Nguyễn Thị Huyền Trân 1977 Luật Nhân viên

Bình luận bài viết