Chương trình đào tạo cao đẳng Tài chính – Ngân hàng

0
550

1/ Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

– Số lượng môn học: 38

– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 89 tín chỉ (2.175 giờ)

– Khối lượng các môn chung: 450 giờ

– Khối lượng các môn học chuyên môn: 1.725 giờ

– Khối lượng lý thuyết: 749 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.300 giờ

2/ Nội dung chương trình

Mã MHTên môn họcThời gian đào tạo (giờ)HK
Số tín chỉTổng sốTrong đó
Lý thuyếtTH/TT/TN/BT/TLThi/

kiểm

tra

ICác môn học chung2245019922229
CT001Chính trị59060246I
PL001Pháp luật2302262I
TC001Giáo dục thể chất2604524I
TH001Tin học căn bản37517544I
TA001Tiếng Anh cơ bản 136030255I
TA002Tiếng Anh cơ bản 236030255II
QP001Giáo dục quốc phòng – An ninh47536363II
IICác môn học chuyên môn 671.7255501.07897
II.1Môn học cơ sở2043518821928
KT001Kinh tế chính trị24520223III
KT002Luật kinh tế23015132II
CB031Soạn thảo văn bản24520232III
KT004Kinh tế vi mô24515273II
KT005Nguyên lý thống kê24520223II
KT007Nguyên lý kế toán24520223III
KT024Marketing căn bản24520223III
KT025Kinh tế vĩ mô24520223III
KT033Quản trị học24520223III
KT042Phương pháp nghiên cứu khoa học24518243II
II.2Môn học chuyên môn391.11028277157
KT113Tài chính tiền tệ 124520223IV
KT114Tài chính tiền tệ 224520223IV
KT010Tài chính doanh nghiệp26015405IV
KT115Tín dụng ngân hàng 126015405IV
KT116Tín dụng ngân hàng 226015405V
KT117Kế toán ngân hàng 124520223III
KT118Kế toán ngân hàng 224520223IV
KT119Nghiệp vụ ngân hàng 136030264IV
KT120Nghiệp vụ ngân hàng 224518243V
KT121Nghiệp vụ ngân hàng 324518243V
KT016Phân tích hoạt động kinh doanh24520223V
KT055Nghiệp vụ thanh toán quốc tế24518243IV
KT046Quản trị dự án đầu tư24520223V
KT122Tin học ứng dụng trong tài chính ngân hàng24518243IV
KT123Tiếng Anh chuyên ngành26015423V
KT124Thực hành nghề nghiệp313501305VI
KT125Thực tập tốt nghiệp522502250VI
II.3Môn học tự chọn (tự chọn 8 TC, 180 giờ)8180808812
KT058Văn hoá doanh nghiệp24520223III
KT040Hành vi tổ chức24520223III
KT031Toán kinh tế24520223III
KT098Nghiệp vụ thuế24520223IV
KT086Thương mại điện tử24520223IV
KT111Tài chính quốc tế24520223V
KT018Kiểm toán24520223V
KT059Bảo hiểm24520223VI
KT106Phân tích tài chính24520223VI
KT061Quản trị rủi ro24520223VI
Môn thay thế khoá luận tốt nghiệp
KT126Quản trị ngân hàng36030273VI
KT032Thị trường chứng khoán24520223VI
TỔNG CỘNG892.1757491.300126